PADI - EFR Vervolg 2

PADI

>

>

EFR - FAQ

Emergency First Response - FAQ

Welke EFR-cursussen zijn vereist om Rescue Diver/Divemaster/Instructor te worden?


Rescue Diver-cursisten en Divemaster-/Instructor-kandidaten moeten een actuele (in de afgelopen 24 maanden) EFR-cursus in primaire en secundaire zorg hebben gevolgd.


Als je in de afgelopen 24 maanden elders een cursus in reanimatie en eerste hulp hebt gevolgd, neem dan contact op met je PADI-instructeur om te checken of de training die je hebt gevolgd aan de vereiste voldoet. Geef de naam van de brevetterende organisatie, de cursusnaam (-namen) en eventuele achtergrondinformatie door. Let op: online cursussen zonder praktijktraining voldoen niet aan de vereiste voor PADI-cursussen.


Wat als ik een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg ben? We erkennen dat verpleegkundigen, artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg tijdens hun initiële opleiding uitgebreid medisch geschoold zijn. Maar in de jaren na hun opleiding, maakt niet elke medische professional regelmatig gebruik van zijn reanimatie- en eerstehulpvaardigheden.


Ons doel is om PADI Rescue Divers, Divemasters en Instructors te hebben die recentelijk zijn opgeleid in reanimatie en eerste hulp. Met dat in gedachten:


 • Als je in een triage-omgeving werkt, zoals spoedeisende hulp, en je je reanimatie- en eerstehulpvaardigheden regelmatig gebruikt. Geef je instructeur een schriftelijke bevestiging van de instelling waar je werkt en waarin staat dat dit je dagelijks vakgebied is.
 • Als je initiële medische opleiding in de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden, geef je instructeur dan een schriftelijke bevestiging van je onderwijsinstelling. In de bevestiging moet duidelijk worden vermeld dat je training in zowel eerste hulp als reanimatie hebt gevolgd. Inclusief de datum waarop die cursus is voltooid.
 • Als je meer dan twee jaar geleden je medische opleiding hebt afgerond, maar wel hebt deelgenomen aan een opfriscursus in reanimatie en eerste hulp, geef je instructeur dan informatie over de certificerende organisatie en de cursusnaam/-namen. Je instructeur zal controleren of de training die je hebt gevolgd dezelfde onderwerpen behandelt en voldoet aan dezelfde normen als de EFR-cursussen in primaire en secundaire zorg.

Moet ik “mond-op-mond-beademing” geven aan een vreemde?


Nee. EFR-instructeurs gebruiken reanimatiepoppen die speciaal zijn ontworpen voor reanimatietraining. EFR-cursisten leren ook persoonlijke beschermingsmiddelen (pocketmasker) te gebruiken om het beademen op een veilige en effectieve manier te oefenen.


In de praktijk is de kans groter dat je iemand die je kent moet reanimeren dan een vreemde. Ongeveer 80 procent van de hartstilstanden vindt thuis plaats.


Bovendien hebben onderzoeken aangetoond dat alleen borstcompressies net zo effectief kunnen zijn als borstcompressies met beademing, zolang de borstcompressies correct worden uitgevoerd.  Daarom is het essentieel om praktische training te krijgen van een ervaren instructeur.

Is EFR-geaccrediteerd?


EFR-cursussen volgen de protocollen en procedures die zijn ontwikkeld door ILCOR (het International Liaison Committee on Resuscitation). ILCOR-leden zijn onder meer: ​​de American Heart Association (AHA), de Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC), de Inter American Heart Foundation (IAHF) en de reanimatieraden van Europa (ERC), Nieuw-Zeeland (NZRC), Zuid-Afrika (RCSA) en Azië.


Emergency First Response-cursussen genieten een brede internationale erkenning van onder meer:


 • The American Council on Exercise (ACE)
 • National Academy of Sports Medicine (NASM)
 • The Health and Safety Executive (Great Britain) and (Northern Ireland) for the purposes of first aid in the workplace (voor eerste hulp op de werkplek)
 • Internationale scoutingorganisaties (Girl Scouts USA, Scouts UK, etc.)
 • International Yacht Training
 • The United States Coast Guard (USCG) voor de koopvaardij
 • Australia Council for Teaching Swimming and Water Safety (AUSTSWIM)
 • ...en vele andere organisaties.


Bekijk het complete overzicht van accrediterende organisaties.